...

Gabriel Thomson

Recently added

Wróg u Bram
7.6

Wróg u Bram

Jest rok 1942, naziści zbierają w Rosji krwawe wojenne żniwo. Pod osobistym przywództwem Chruszczowa (Bob Hoskins) mieszkańcy Stalingradu ...
×
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.