...

Homeland: 6x10

Dom z flagą

Prezydent elekt oskarża Dara o dostarczanie fałszywych informacji. Mężczyzna posuwa się do gróźb pod jej adresem. O’Keefe ujawnia w Internecie wideo, które ma zniszczyć reputację Andrew Keana.

Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
Homeland: 6×10
2017
Udostępniono 0

(4) comments

Pozostaw komentarz

Imię *
Dodaj swoją nazwę
Email *
Twój email nie będzie widoczny

×
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.