...

Erskine Sanford

Recently added

Obywatel Kane
8.3

Obywatel Kane

Kiedy 76-letni Charles Foster Kane, magnat prasowy, na łożu śmierci wypowiada jedno, jedyne słowo, „Różyczka”, wszyscy zgromadzeni w ...
×
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.