...

Frank Finlay

Recently added

Pianista
8.5

Pianista

Władysław Szpilman wraz z rodziną mieszka w Warszawie. Jest młodym, zdolnym pianistą, żydowskiego pochodzenia. Gdy do miasta wkraczają Niemcy, i ...
×
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.